Tidredovisning


Tidredovisning är ett ovärderligt beslutsunderlag för att kunna styra ett företag. Tidredovisning underlättar planeringen av företagets verksamhet då den på ett överskådligt sätt visar hur mycket tid som krävs till olika uppgifter. Detta utgör i sin tur utmärkt underlag för budgetering och styrning av företagets verksamhet. Även arbetsfördelning och resursfördelning mellan och inom olika organisatoriska enheter underlättas av ett bra system för tidredovisning.

Vid budgetering ger tidredovisning spännande möjligheter. I vanliga fall vilar hela budgeten på en bräcklig grund av antaganden och uppskattningar. Med tidredovisning kan du basera budgeten på det faktiska utfallet och inte på antaganden. Detta för i sin tur med sig andra fördelar gentemot exempelvis borgenärer eftersom ditt företag kan visa på ett gediget underlag för den budget ni presenterar.

Att inte använda sig av tidredovisning idag är detsamma som att säga nej till effektivitet och förutsägbarhet. Detta i sin tur innebär oundvikligen förluster i rena pengar eftersom inte ledningen kan leda företaget på det sätt som krävs för att möta konkurrensen. Tidredovisning är ett viktigt underlag när företagets kostnader för tjänster skall beräknas så att kunderna skall kunna faktureras på ett korrekt sätt. En stor fördel med tidredovisning är att även företagets indirekta kostnader kan fördelas på ett bättre sätt på basis av arbetade timmar.

En bedömning av olika verksamhetsobjekts lönsamhet kräver en korrekt kostnadsfördelning dem emellan. Med tidredovisning får företaget en detaljerad bild av kostnadsfördelningen av verksamhet i företaget. Förstår du vikten av att göra en budget så förstår du säkert också vikten av tidredovisning för att ge ett korrekt underlag åt en budget.

Tidredovisning är ett system som ger dig som företagsledare detaljsvar på dina frågeställningar. En resultaträkning och balansräkning är väldigt trubbiga instrument som bara ger dig svar på frågan om företaget går bra eller dåligt. När du vill ha svar på frågan varför företaget går bra eller dåligt så får du ett detaljerat svar i företagets system för tidredovisning.